OPS L1 OPS T5 Tekstin analyysitaidot, tekstilajit, tulkitseva, pohtiva lukeminen

Lukutaitotestejä on neljä jokaisella vuosiluokalla. Testien sisältöinä ovat jokaisella vuosiluokalla tietoteksti, proosateksti, lyriikka ja mediateksti.

LINKKIIN KÄYTTÖOIKEUS

Palaa takaisin