Harry Potter ja Viisasten kivi: Luku 12

Vastaa kysymykseen päästä

ksesi seuraavaan lukuun. Ole tarkkana: voit vastata kysymykseen vain kaksi kertaa!