Perhelukemisen ohjelma tähtää perheiden lukemisen kulttuurin vahvistamiseen ja monipuolistamiseen, yhteisen lukuilon löytämiseen ja lukemisen ympärille keskittyvän toiminnan lisäämiseen. Ohjelma tuottaa perheille ja kasvattajille tietoa ja materiaalia perhelukemisesta ja sen hyödyistä. Perhelukemisella tarkoitetaan kaikkea sitä lukemiseen liittyvää toimintaa, jota perheessä harrastetaan, kuten vaikkapa iltasadut, muut lukutuokiot, kirjoista, sanoista ja niiden merkityksistä keskusteleminen, kirjan tapahtumien toistaminen leikeissä ja kirjastonkäyttötavat.

Perheen lukemisen kulttuuriin liittyy myös asenteet lukemista ja lukutaitojen tarpeellisuutta sekä niiden kehittämistä kohtaan ja myös kaikki neuvolasta, varhaiskasvatuksesta ja koulusta tulevat perheille suunnatut lukemiseen kannustavat ohjelmat. Näillä ohjelmilla on tavoitteena havahduttaa kaikki vanhemmat lukemisen tarpeellisuuteen, luoda mahdollisuuksia perheiden mukaviin lukukokemuksiin ja antaa vanhemmille eväitä ja valmiuksia lasten lukutaidon tukemiseksi ja koko perheen lukuinnon herättämiseksi. Erilaisia ohjelmia on syntynyt ihan viime vuosina lisää, ja niiden sisältö vaihtelee yleisistä suosituksista ja periaatteista tarkkoihin ohjeisiin ja konkreettisiin menetelmiin. Parhaimmillaan ohjelmat liittävät jokaiseen faktaan ja suositukseen aina konkreetin, perheen arjessa helposti toteutettavan lukemista tukevan menetelmän.

Perhelukemisen ohjelma pyrkii turvaamaan kaikkien lasten tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä lukuharrastuksen pariin ja nauttia tarinoista. Hankkeessa tavoitteena on tasoittaa lasten ja nuorten erilaisten taustojen mahdollista vaikutusta lukuharrastuksen syntymiseen: erilaisissa perheissä on eri tavalla resursseja tukea lasten ja nuorten lukuharrastusta – sekä taloudellisia, motivaatioon ja jaksamiseen liittyviä että ajankäytöllisiäkin. Tällaisia eroja on myös perheiden sisällä.  Sinänsä hyvään pyrkivät ohjelmat voivat myös aiheuttaa paineita ja ahdistusta vanhemmille, jotka eivät pysty itselleen asettamiaan tai ympäristöstä syntyneitä tavoitteita täyttämään. Siksi on tärkeä antaa hyvin matalan profiilin tavoitteita ja sellaisia pieniä, konkreettisia työkaluja, joilla koko perheen lukuintoa saadaan kehitettyä. Tässäkin asiassa seiska riittää, ja jokainen lukemiselle omistettu minuutti perheen arjessa on eteenpäin. Toki ohjelmassa halutaan tukea myös niitä, jotka haluavat lentää lukuharrastuksen myötä yhä korkeammalle ja joilla perusasiat lukemisen kulttuurissa on jo kunnossa.

Varhaisen lukemisen mahdollistajana keskeissä roolissa ovat toki vauvan vanhemmat ja muut läheiset aikuiset, mutta perheiden erilaisten resurssien vuoksi myös yhteiskunnan verkostojen tuki on tärkeää jo äitiysneuvolan asiakkuudesta lähtien. Näitä keinoja ja yhteistyökanavia kehitetään hankkeessa, ja niitä kootaan sivustolle hankkeen edetessä.

Lähteet ja lisätietoa:

https://sites.utu.fi/iki-taru/perhelukeminen/
http://www.familyreading.org/
https://literacy.kent.edu/Oasis/famlitnotebook/FLRN_TOC_WEB.htm

Podcast perhelukemisesta