Tutkimusten mukaan perhetaustan vaikutus lasten lukutaitoon on merkittävä. Lapset, joiden perheessä on runsaasti lukemiseen liittyviä resursseja, ovat lukutaidossa ikätovereitaan selvästi edellä. Näitä lukemisen liittyviä resursseja ovat esimerkiksi kirjojen määrä kotona, internetyhteys ja koululaisen oma huone. Perheen kaikkiin lukemisresursseihin eivät huoltajat aina pysty vaikuttamaan, kuten vaikkapa varallisuuteen hankkia kirjoja tai e- ja äänikirjasovelluksia. Myös vanhempien ammatti, jolla on todettu olevan vaikutusta perheen lukemiskulttuuriin, on usein monisyinen juttu eikä tietenkään se ensisijainen keino lisätä lukemista perheessä.

On kuitenkin jotakin sellaista, mitä joka perheessä perheessä voidaan tehdä: vanhemmat voivat tukea lasten ja nuorten lukutaitoa myönteisten asenteiden ja toiminnan avulla. Jos perheessä puhutaan lukemisesta ja lukutaidosta myönteisesti, se lisää lasten intoa lukemiseen. Lukevan aikuisen malli on myös hyvin tärkeä, samoin luetuista kirjoista keskusteleminen. Lapset omaksuvat lukemiseen liittyviä asenteita jo hyvin pienenä, joten jo vauvoille kannattaa luoda kannustava ja lukemista arvostava ympäristö. Varhaiset lukemista tukevat toimet vaikuttavat lapsen koulumenestykseen hyvinkin pitkälle. Lukemisen lisäksi esimerkiksi sana- ja kirjainpelien pelaaminen, laulaminen, kirjoittaminen, kylttien ääneen lukeminen ja tarinoiden kertominen vaikuttavat positiivisesti lapsen lukutaitoon.

Voimavarat esimerkiksi iltasatu- ja muiden lukemishetkien järjestämiseen ovat perheissä erilaisia. Siksi olemme koonneet helppoja menetelmiä, joilla jokaisessa perheessä on helppo lisätä lukemista ja lukutaitojen kehittämistä tukevaa toimintaa. 

 

Lue lisää ja lähteet:

Hiilamo, A., Helander, J. & Ristikari, T. (2022). Rapid review: perhetaustasta kumpuavat erot koulumenestyksessä ja koulutuspoluissa. Horisontti : Itlan tutkimukset 2022:1. Itsenäisyyden juhlavuoden
lastensäätiö. Saatavilla: https://itla.fi/aineistot/

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lukutaito luodaan yhdessä: kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Koulutuksen tutkimuslaitos. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56333