Mikä on luepa.fi?

Luepa.fi-sivusto on osa Tyrnävän kunnan Perhelukemisen hanketta, joka on saanut kahdeksi vuodeksi OPH:n Lukuliikkeen toiminta-avustusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen. Hanke tavoittelee kaikenikäisten lukemisen ja monilukutaitojen edistämistä oppiaine-, hallinto- ja kuntarajat ylittävällä tavoitteellisella yhteistyöllä. Ydinteemoja ja päätavoitteita ovat perhelukeminen, vuorovaikutus ja verkostoituminen, tasa-arvo, lukutaito-opetuksen vahvistaminen, lukuilo ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tavoitteena on innostaa kaikki kuntalaiset kertomaan, mikä lisäisi lukuintoa, mitä kuntalaiset haluaisivat lukea ja millä tavoin Tyrnävästä tehtäisiin vuoden lukevin kunta. 

Hankkeessa luodaan Perhelukemisen ohjelma, joka Suomessa ei juuri ole tunnettu. Ohjelmaa pilotoidaan Tyrnävällä; malli juurrutetaan kuntaan pysyväksi käytännöksi ja levitetään ympäri Suomen. Ohjelmasta järjestetään koulutusta, ja perhelukemisesta luodaan kaikille avoin tieto- ja menetelmäpankki: hankkeessa tehdään sähköinen materiaali, joka sisältää faktatietoa mutta myös pelillisyyttä ja lukemaan innostavia tehtäviä eri-ikäisille. 

Lukemista ja lukuiloa vahvistetaan järjestämällä tapahtumia, tempauksia, teemapäiviä ja kilpailuita kuntalaisille sekä tarjoamalla kiinnostavaa lukemista eri alustoille arjessa saavutettavaksi. Tapahtumissa jaetaan lukukokemuksia ja tarjotaan lukevia esikuvia. Koulutuksellista tasa-arvoa lisätään monipuolistamalla monilukutaito-osaamista, opetusosaamista ja opetusresurssia sekä tuottamalla tutkimustietoa lukemisesta, sen hyödyistä ja lukemaan innostavista menetelmistä. Tuloksia esitellään lukemiseen liittyvissä tapahtumissa sekä tieteellisissä seminaareissa ja julkaisuissa hyvien käytäntöjen levittämiseksi valtakunnallisesti. Hankkeen kuulumisista kerrotaan kunnan some-kanavilla, ja hankkeen työntekijät esittelevät kunnan tapahtumissa hanketta ja sen tuotoksia.