Lukustrategioiden vuosittainen läpikäynti oppiaineissa

OPS L1, L4, OPS T5, T7, T8 Tekstin analyysitaidot, tekstilajit, erittelevä, tulkitseva, pohtiva ja arvioiva lukeminen, lähdekriittisyys 

Uutistenviikko

Mediataitoviikko

Aikakausilehtiviikko

OPS L3, L4, L5, L7 OPS T5, T6, T9, T13, Tekstin analyysitaidot, tekstilajit, erittelevä, tulkitseva, pohtiva ja arvioiva lukeminen, lähdekriittisyys ja kulttuurinen lukutaito

Lukemista esimerkiksi vanhainkodeissa, päiväkodeissa, kirjastossa yms. (esim kummitoimintana)

OPS  L2, L7, kulttuurinen lukutaito

Muita toimia

Palaa takaisin