1. Kirjaston valvova opettaja 1vvko aineiston kartuttaminen ja ylläpitäminen 1vvko kirjaston aukiolovälitunneilla
  1. Lainaustoiminnasta huolehtiminen
  1. Yhteistyö pääkirjaston kanssa, esim. kirjastopolun järjestäminen, tapahtumien ja tempauksien suunnittelu lukuviikolle, aineistoluettelot
  1. Lukudiplomin organisointi, ylläpito ja kartuttaminen
  1. Yhteistyö kirjahankinnoissa aineopettajien kanssa
  1. Kirjavinkkauspöydän ylläpito oppilaille
  1. Kirjaston esittely seitsemäsluokkalaisille
  1. Koulun sisäisten lukutapahtumien ja -tempausten järjestäminen yhdessä äidinkielenopettajien kanssa
  1. Ammattikirjallisuuden hankinta henkilökunnalle ja kokoelman ylläpito
  1. Vaihtuva-aiheisten näyttelyiden rakentaminen kirjastoon
  1. Pakohuonepeli

12. Vinkkauspöytä henkilökunnalle opettajainhuoneelle

Palaa takaisin