Kouluun kannattaa perustaa lukutaitotiimi, joka huolehtii Lukeva koulu -mallin suunnittelutyökalun käyttöönotosta. Lukutaitotiimissä on hyvä olla äidinkielenopettajien lisäksi mukana rehtori/apulaisrehtori, erityisopettaja sekä monipuolinen edustus eri oppiaineista. Lukeva koulu -mallin suunnittelutyökalu ohjaa erinomaisesti koulun lukutaitostrategiaa ja käytännön toimia. Se sisältää tavoitteiden asettelun, lukutaitotiimin perustamisen ja lukutaitosuunnitelman laatimisen sekä antaa paljon ideoita lukutaitotyön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää ja lataa suunnitttelutyökalu täältä.