OPS L1, L4, Tekstin analyysitaidot, kulttuurinen lukutaito, lukemaan innostaminen

Kokoontuu neljä kertaa vuodessa suunnittelemaan lukutaitotoimintaa

Koostuu opetushenkilöstöstä, kirjastotoimen edustajasta ja oppilasedustuksesta 

Lukeva kunta -suunnittelutyökalu apuna lukutaitotyön suunnittelussa ja koordinoinnissa

Lukutaito-ohjelma

Palaa takaisin