Kehitimme aineryhmätyöskentelynä jokaiseen oppiaineeseen mallin ja ohjeen oppilaille, miten opiskella kyseistä oppiainetta ja miten lukea kokeisiin. Diat voi jakaa lukuvuoden alussa oppilaille ja huoltajille, mikä luo lisää vuorovaikutusta kodin ja koulun välille.

Lukustrategia-diaesitys