Lukupolkujen ideana on, että varhaiskasvatukseen ja jokaiselle luokka-asteelle tehdään mallisisällöt ja tehtävät sekä selkeä struktuuri, jota toteutetaan tuokioissa ja oppitunneilla kaikissa oppiaineissa (esim. luokkasarjat, lukukummit, lukulanit, vertaisvinkkaus, lukutaito-osaamisen testaaminen, lukudiplomi, lukupiiri).

Näin jokainen perusopetuksen suorittanut oppilas on käynyt läpi lukutaitopolun, jossa hän on saanut monipuolisesti tukea oman osaamisensa vahvistamiseksi ja lukuinnon ja -ilon herättämiseksi. Lukupolut integroidaan osaksi paikallisia opetussuunnitelmia ja opetusta. Polut pilotoidaan Tyrnävällä, jonka jälkeen ne saadaan päivitettynä kaikkien käyttöön.