Erilaiset lukudiplomit mahdollisine palkintoineen ovat oivallisia porkkanoita lukuinnon herättämisessä. Diplomeiden kirjalistaukset toimivat hyvinä lukuvinkkauksina, sillä niihin on kerätty valmiiksi monipuolisesti laadukasta lukemista. Perheet, päiväkodit, koulut ja työpaikat voivat kilpailla diplomien keräämisessä. Kouluilla voidaan muistaa kaikkia diplomin suorittajia kevätjuhlassa vaikkapa ruusulla, kirjalla, äänikirjalahjakortilla tai pienellä stipendillä.

Perhelukemisen hankkeessa tartuttiin siihen haasteeseen, mikä on havaittu lukudiplomien suorittamisessa: perinteiset lukudiplomit innostavat tyypillisesti vain niitä, jotka lukevat muutenkin, mutta vähän lukevia ne eivät motivoi. Siksi kehitimme uudenlaisen konseptin:

Kuulammen koulun lukudiplomi ja selkolukudiplomi

Innovatiiviseen lukudiplomiimme on integroitu kaikki ne oppiaineet, joissanäyttöjä voi antaa myös muuta kirjallisuutta kuin oppikirjoja lukemalla. Eri oppiaineissa voi laajentaa osaamisen näyttöjen antamista oheiskirjallisuuden avulla. Näytöllä voi korvata esim. jonkin kokeen tai koealueen, tai antaa tarvittavaa lisänäyttöä jonkin numeron saavuttamiseksi. Lukudiplomiin on saatu mukaan yhteistyöhön myös tyrnäväläiset yrittäjät: diplomin suorittamalla oppilas saa lahjakortin, jonka ovat sponsoroineet paikalliset yrittäjät.

Tyrnävän kirjaston lukudiplomi

Tyrnävän alakoulujen lukudiplomi on kehitetty yhteistyössä muutamien muiden Oulun seudun kuntien kirjastojen kanssa. Diplomin visuaalisen ilmeen on luonut Susanna Harle. Diplomissa hyödynnetään KAUK-menetelmää, jossa oppilas tekee lyhyen kirjoitus- tai piirustustehtävän jokaiseen lukemaansa kirjaan liittyen. Dipolomiin täytyy lukea yhteensä viisi (5) kirjaa. Keväällä oppilas saa koulussa todistuksen jaon yhteydessä kirjaston lukudiplomin. Jokainen diplomin suorittanut osallistuu kirjapalkintojen arvontaan.

MUITA LUKUDIPLOMEITA