Osa yhteisiä teoksia, osa omavalintaisia, suoritetaan vaihtelevia tehtäviä

Lukuviikon tehtäväpankki

Muita tehtäviä:

Yleisiä vinkkejä

Suullinen kirjaesittely

OPS L2, OPS T9, T12, Tekstin analyysitaidot, esittelevä, erittelevä, tulkitseva, pohtiva ja arvioiva lukeminen

Lukupäiväkirjan kirjoittaminen

OPS T10, T11, Tekstin analyysitaidot, tulkitseva, pohtiva ja arvioiva lukeminen

Lukupäiväkirja 1

Lukupäiväkirja 2

Kirjatesti

Kirjallisuustehtävä lajityypeistä

Testi kirjasta

OPS T5 Tekstin analyysitaidot, erittelevä, tulkitseva ja pohtiva lukeminen

Novellitehtäviä 

OPS T5, Tekstin analyysitaidot, tekstilajit, erittelevä, tulkitseva, pohtiva ja arvioiva lukeminen

Kirja-arvostelu

OPS L7 OPS T7, T11, T12, Arvioiva lukeminen

Yhdeksäsluokkalaisten kirjallisuushistoriajakso

OPS L2, L4, OPS T14, T16, Tekstin analyysitaidot,tulkitseva, pohtiva ja arvioiva lukeminen

Kirjallisuustutkielma tai muu kirjallinen lopputyö, kuten kirjaesittely, teoksen henkilön esittely (henkilökuva), portfolio, jossa kirjallisuusaiheisia töitä yms.

Selkokirjat käytössä

OPS L1, OPS T5, T6, T9, 16, Tekstin analyysitaidot, esittelevä, erittelevä, tulkitseva ja pohtiva lukeminen, lukemaan innostaminen

Palaa takaisin