Testaa, saatko sertifikaatin!

Miksi oppilaille kannattaa lukea?

  1. Esimerkki oppilaille: Kun opettaja lukee ääneen, hän näyttää esimerkkiä oppilailleen siitä, että lukeminen on tärkeää. Opettaja voi innostaa oppilaitaan lukemaan ja auttaa heitä kehittämään hyvän lukutaidon.

  2. Luokan hallinta: Ääneen lukeminen voi auttaa opettajaa hallitsemaan luokkaa. Kun opettaja lukee ääneen, oppilaat keskittyvät tarinaan ja rauhoittuvat. Tämä voi auttaa opettajaa pitämään luokan kurissa ja hallinnassa.

  3. Vuorovaikutus oppilaiden kanssa: Kun opettaja lukee ääneen, hän voi keskustella oppilaidensa kanssa tarinan eri aiheista ja teemoista. Tämä auttaa opettajaa kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja antaa oppilaille mahdollisuuden ilmaista omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

  4. Kulttuurin ja maailmankuvan laajentaminen: Ääneen lukeminen voi auttaa laajentamaan oppilaiden kulttuurintuntemusta ja maailmankuvaa. Kun opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin kirjoihin ja teksteihin, nämä voivat oppia uusia asioita eri kulttuureista ja maista.

(chat.openai.com)