Testaa, saatko sertifikaatin!

Miksi äidille kannattaa lukea?

  1. Yhteys: Lapsen ja äidin välinen lukuhetki voi auttaa luomaan vahvemman yhteyden heidän välilleen. Kun lapsi lukee äidille, hän voi tuntea olevansa lähellä äitiään ja tämä voi auttaa lapsen ja äidin välistä suhdetta.
  2. Turvallisuus: Lapsen lukuhetki äidin kanssa voi auttaa häntä tuntemaan olonsa turvalliseksi. Lapsi voi tuntea, että äiti on hänen kanssaan ja että hänellä on joku, joka välittää hänestä.
  3. Kiintymys: Lukeminen äidille voi auttaa lasta tuntemaan kiintymystä äitiinsä. Lapsi voi tuntea, että äiti välittää hänestä ja että hän on tärkeä äidilleen.
  4. Kielellinen kehitys: Lukeminen äidille voi auttaa lasta kehittämään kielellistä taitoaan. Kun lapsi lukee ääneen äidilleen, hän kehittää luku- ja puhekykyään, mikä voi auttaa häntä myöhemmin elämässä.
  5. Vuorovaikutus: Lukuhetki äidin kanssa voi auttaa lasta kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Lapsi voi oppia, miten hän voi kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan äidilleen ja miten hän voi kuunnella äidin ajatuksia ja tunteita.

(chat.openai.com)