Arjen pedagogiikka 

 • Keskusteleva toimintakulttuuri 
 • Aamupiirit ovat keskustelevia ja vuorovaikutteisia.  Tämä vahvistaa mm. lasten sanavarastoa ja osallisuuden tunnetta, harjoitellaan kuuntelemaan ja kertomaan ajatuksia, kieli on vuorovaikutuksen väline 
 • Kuvanlukutaitoa harjoitellaan lähes päivittäin, ja tässä lapsi joutuu keskittymään ja kerronnallisesti kertomaan mitä kuvassa tapahtuu, eikä vain mm. näyttämällä kuvasta. 
 • Arjessa paljon riimitellään, lorutellaan, arvuutellaan ja leikitellään kielellä, tavutetaan ja taputetaan sanarytmejä, lasketaan tavuja, herätellään sisäisen oppimisen motivaatiota 
 • Luetaan satuja ja tarinoita yhdessä ääneen pedagogissa hetkissä ja vapaan leikin aikana 
 • Lepohetkellä luetaan kirjoja, jotka kiinnostavat lapsia. Aikuisen itse lukemana satu on lapsen korvalle mielekkäämpää ja samalla hän näyttää mallia lukemisessa 
 • Sanallisten ohjeet virittävät korvia viestien ymmärtämiseen  

Viikoittaiset eskaritarinat ja tuokiot:  

 • matematiikassa ja äidinkielessä on joka viikolle oma tarina, jonka aikuinen lukee. Tarinasta keskustellaan lasten kanssa jälkikäteen tarkasti, ja lapsille myös selitetään/avataan tuntemattomia ja vieraita käsitteitä, pohditaan sanojemn merkityksiä. Palautetaan mieleen tarinaa (muisti
 • Tehdään monipulisesti eskaritehtäviä ja harjoitellaan kynätyöskentelyä, mm. mallista kirjoittaminen edistää kirjaintuntemusta ja sitä myöten lukutaitoa. Huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet 
 • Kirjoittamista tehdään myös kirjain-sanelun mukaan. 
 • Huomioidaan eri tason lukijat, eriytetään sekä ylös, että alaspäin. 
 • Lukijoille tarjotaan tarpeeksi haastavia tehtäviä, jotta mielenkiinto lukemiseen säilyy. 
 • Jos lukutaitoa ei vielä, ole harjoitellaan mm. kirjaintuntemusta, kirjain-äännevastaavuutta, sanojen pilkkomista tavuiksi ja tavujen yhdistämistä. Tehtävät eivät saa olla liian haastavia, jotta lapsi ei turhaudu ja lukivalmiustaitojen harjoitteleminen on mielekästä.  
 • Paljon vapaata lukemista, ja kirjat ovat lasten itse saatavilla. Lapset lukevat/selailevat kirjoja paljon itsekseen sekä toisillensa, myös aikuinen lukee lapsille heidän valitsemia kirjoja. 
 • Ennen kaikkea iloinen ja lukumyönteinen ilmapiiri ryhmässä. Arjessa kannustetaan lapsia lukemisen äärelle ja mahdollistetaan lukeminen. Iloitaan aidosti, kun lapsi oppii esim. lukemaan tai kirjoittamaan esim. kirjainsanelun mukaan.  
 • Lorut, riimit ja lasten kirjoitus- ja lukutaidon vahvistaminen osana jokapäiväistä arkea, autetaan lasta itse oivaltamaan. 
 • Taululle kirjoittaminen lasten nähden (kirjoitussuunta, sanottu kirjoitettuun muotoon)  
 •  

Yhteistyö kirjaston kanssa 

 • Kirjastossa käydään säännöllisesti, ja lapsille annetaan mahdollisuus valita sieltä kirjat, jotka heitä kiinnostavat. Aikuiset valikoivat lisäksi esim. eritasoisille lukijoille sopivaa luettavaa tarpeen mukaan tai innostavia kirjoja yhteiseksi luettavaksi.  
 • Toteutetaan kirjaston lukuhöperöä. (Liite materiaaleissa?) 
 • Lainataan kirjaston kokoamia valmiita teemakirjakasseja, käydään kirjaston järjestämillä satutuokioilla, katsotaan kirjaston laatimia satutallenteita 
 • Hyödynnetään kirjaston Ellibs-sovellusta  

Oppimisympäristöt 

 • Kielellisesti rikas ja lukemiseen kannustava oppimisympäristö (kirjaimia ja kuvia esillä, pedagogisesti mietitty ympäristö, lukunurkkaukset ja lukumajat, kirjat helposti saatavilla ja houkuttelevasti esillä ym. 
 • Kuvasymbolit oppimisympäristössä kehittävät monilukutaitoa (mm. Päivän ohjelma) 
 • Kiinnostusta herättävää lukivalmiuksia vahvistavaa materiaalia esillä ja lasten saatavilla (kirjaimia, aakkosmuistipelejä, palapelejä, palikoita, logigoita, sanoja, hiekkapaperikirjaimia, muovailuvahaa, pyyhittäviä tusseja + kirjain alustoja ym.) 

Muut ideat ja vinkit 

 • oman kirjanpäivä ja lasten omat kirjavinkkaukset (esim. seinälle kirjavinkki-puu vanhempien nähtäville) 
 • Esim. Molla ABC ja Ekapeli lukivalmiuksia vahvistavat pelit ja sovellukset aikuisen tuella + maksullinen Lukulumo äänikuvakirja sovellus 
 • Lukudiplomit, passit ja lukutoukat  
 • erilaisiin medioihin tutustuminen (lehdet, netti, kirjat ym) Kädentöissä ommellaan omat kirjanmerkit innostamaan lasta kirjojen äärelle 
 • Erilaiset ryhmätyöt tai projektit (aiheen keksiminen, kirjojen etsiminen kirjastosta, kirjojen tutkiminen, kuvanluku, mallista kirjoittaminen, ryhmätyön esittely toisille)  
 • Sulautetaan lukivalmiustaitojen vahvistaminen muuhun toimintaan esim. kädentöihin, liikuntaan, musiikkiin, retkille (esim. ympäristön havainnointi, kirjainsuunnistus, kirjain/ sanabongaus, laulut ja ohjatut leikit, bingot, sanataide, teemapäivät ym) 
 • vanhempien osallistaminen (lukuhetket tärkeiden läheisten kanssa, oman kirjan päivä, vanhempainillat, teemapäivät ym) 
 • 2-luokkalaiset käy lukemassa eskareille  

Satujen maailma 

 • sadutus kuvista ja tarinoista, omakeksimät tarinat – tehdään omat kirjat 
 • Vietetään Sadun ja Lainan päivää 
 • Teatteriesitykset ja näytelmät 
 • Looginen tarinan kerronta kuvista 
 • Tarinoidaan ja keksitään yhteisiä  

Palaa takaisin