Arjen pedagogiikka 

 • Kirjat helposti arjessa lasten saatavilla: lapset lukevat ja tutkivat kirjoja päivittäin itsenäisesti/ kaverin/aikuisen kanssa esim. vapaan leikin aikana, odotustilanteissa ja siirtymissä (Vaihdetaan ajoittain kirjavalikoimaa pk:n omasta varastosta ryhmiin) 
 • Vietetään oman kirjan päiviä  
 • nukkarissa + arjen toiminnoissa lukemisen lisäksi myös kuunnellaan monipuolisesti erilaisia satuja ja tarinoita + äänisatuja ja äänikirjoja, huomioidaan myös lasten toiveita 
 • Vuorohoitoyksikössä myös illalla rauhoitutaan kirjojen pariin 
 • Kielellisiä toiminnallisia pienryhmätuokioita 
 • esim. viskarituokioilla viskareilla on monipuolisesti erilaisia mm. kielellisen tietoisuuden harjoituksia  
 • Viritellään korvaa kuulemaan alkuäänteitä esim. yhteisillä tuokioilla arvoitusten ja leikkien varjolla 
 • kielenkehitystä tukeva pedagogiikka laajentaa kielellistä tietoisuutta, sanavarastoa ym.  esim. lorupussit ja loruleikit, laulut ja laululeikit, riimittelyt, arvuuttelut, pelit esim. Alias-sanaselitys jne.  
 • kielellä leikittely: kuvista hassujen asioiden etsiminen, sanoilla hassuttelut: mikä sana tulee jos sana alkaa…kirjaimella 
 • Erilaiset rytmiharjoitukset taputtamalla ja soittaen tukevat sanarytmin hahmottamista ja myöhempää lukutaidon kehittymistä 
 • Kuuntelu- ja muistiharjoitukset lyhyistä saduista, palautetaan mieleen tarinoita 
 • Katsellaan lasten kanssa yhdessä kuvia kiinnostuksen mukaan, nimetään ja sanoitetaan kuvia, tapahtumia, ilmiöitä 

Ympäristöt 

 • Kielellisesti rikas oppimisympäristö: havainnoidaan yhdessä kirjoitettua kieltä esim. kiinnittämällä huomiota ympäristöön, oivalletaan yhdessä 
 •  ryhmissä erilaisia materiaaleja, jotka innostavat tutustumaan kirjainten maailmaan: mm. muovikirjaimia, kirjain-hiekkamuotteja, leimasimia, kirjain-palikoita… 
 • opetellaan tunnistamaan omia nimiä, kavereiden, läheisten nimien kirjoitusasuja, nimet käytössä eri yhteyksissä; omat tuolit, sängyt, leikkikartta, pyykkipojat jne. -ympäristöä on “nimetty” 
 • retkillä kulkiessa kiinnitetään huomiota kirjoitettuun tekstiin / kyltteihin / tienviittoihin ym. 
 • kirjaimet ja nimimallit esillä tuvassa magneettitaulussa lasten käytettävissä ja tutkittavissa 
 • lasten nimet laminoituna värityskuvakansiossa, voi harjoitella oman nimen kirjoittamista taikatusseilla 
 • kirjaimet esillä esim. seinällä, joita käydään läpi yhdessä ruokapiirillä, esim. mietitään lasten nimien alkukirjaimia – lähdetään liikenteeseen omasta nimestä  
 • Innostavaa materiaalia tarjolla;  kirjainten etsiminen, nimeäminen ja tunnistaminen leikkiä hyödyntäen  
 • kirjoitusvälineet ovat lasten saatavilla koko ajan 
 • oman nimen/nimen kirjaimien muodostaminen muuten kuin kirjoitetusti esim. muovailu 
 • Kiinnostuksen herätessä lapsilla mahdollisuus omatoimisesti hakea “tehtäviä” ryhmän tehtäväkansioista 
 • Kirjojen lukemista erilaisissa ympäristöissä esim. ulkona ja retkillä 

Satujen maailma 

 • loogisten tarinakuvien hyödyntäminen ja kuvien tapahtumien sadutus 
 • sadutusta valmiista kuvista sekä lasten omista piirtämistä kuvista, tarinan kerrontaa 
 • kerrotaan omista valokuvista tapahtumia, ryhmässä erilaisia kerrontatuokioita 
 • Lapset itse kertovat tarinoita kirjoista 
 • käsinukeilla elävöitetään tarinoita 
 •  hyödynnetään toiminnan suunnittelussa myös lasten toiveita ja perinne- ja kansansatuja 
 • Tartutaan lasten mahdolliseen innostukseen kirjoittaa tai kertoa tarina esim. omasta piirustuksesta- mallista kirjoittaminen ja yhdessä oivaltaen 
 • hyödynnetään monipuolisesti valmista materiaalia ryhmän kiinnostuksen mukaan (esim. Kielinupun laulut, aakkoslaulut, Kili-materiaali, Kuttu-materiaali) 
 • tabletilla pelataan aikuisen kanssa lukuvalmiuksia kehittäviä pelejä, kuten Ekapeliä ja Mollan ABC, Papunet- pelit, hyödynnetään Ellibs-sovellusta ja Lukulumo-sovellusta 

Yhteistyö kirjaston kanssa 

 • kirjastolta saatu iltasatulaatikko eteisessä, on otettu perheissä mukavasti käyttöön 
 • Kirjaston teemakassit toiveiden ja tarpeiden mukaan käytössä 
 • kirjaston satupassi eteisessä myös kotiin vinkiksi 
 • käydään säännöllisesti kirjastossa, hyödynnetään yhteistyö kirjaston kanssa; satutuokiot ja -tallenteet, lainattavat teemakirjakassit  
 • Lapset saavat itse osallistua kirjojen valintaan aikuisen tuella- motivoi lapsia 

Palaa takaisin