OPS L3, L5 

Limingassa Murhamysteeri

Tyrnävällä kirjastopolku

Seitsemäsluokkalaisten kirjaston käytön opetus

OPS T13

Teoksen hakeminen sähköisestä ja fyysisestä kirjastosta

Tämän yhteydessä mahdollisuus kirjastokortin / PIN-koodin hankintaan

Kahdeksasluokkalaisten kirjavinkkaukset

OPS T9, T16, lukemaan innostaminen

Kirjastovirkailija vinkkaa uusia nuorten teoksia

Yhdeksäsluokkalaisten tiedonhaku kirjastossa

OPS T8, T13, T14

Mahdollisuus yhdistää haku koulutehtävään (tutkielma tms.)

Elämyksellinen vierailu kirjastossa

OPS L2, OPS T6, T9, T16, kulttuurinen lukutaito, lukemaan innostaminen  

Kirjaston tempauksissa/tapahtumissa vierailu

Lukuviikon tapahtumat huhtikuussa 

Toteutetaan koulun ja kirjaston yhteistyönä Esim. Kirjamessut