Pistetään kirjastoleikki pystyyn! Aikuiset mukaan leikkiin, ja varataan siihen aikaa vaikka koko viikko. Jokainen saa olla vuorollaan kirjastovirkailija, ja yhdessä aikuisten kanssa voidaan laatia kirjojenetsimisrasteja. Leikin pohjaksi kannattaa käydä vierailulla kirjastossa. Lapset innostuvat aivan uudella tavalla kirjastovierailuista myös vapaa-aikana, kun asiaa on käyty läpi leikin avulla.

Aikuisten mukanaolo syventää leikkiä ja antaa lapsille tunteen, että asia on tärkeä myös aikuisten mielestä. Kirjastovierailut myös lisäävät tasa-arvoa, sillä kaikkien lasten perheissä ei välttämättä ole tapana käydä kirjastossa eivätkä kaikki asu niin lähellä, että siellä olisi luonteva pistäytyä, vaikka koti olisikin kirjastomyönteinen.