Kirjaston tehtävä määritellään kirjastolaissa ja sen keskeisiä tehtäviä ovat:

·         tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin,

·         ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa,

·         edistää lukemista ja kirjallisuutta,

·         tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon,

·         tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan

·         edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Suomen ensimmäinen virallinen kirjasto perustettiin Vaasaan jo vuonna 1794. Siitä lähtein kirjaston perustehtävä lukutaidon edistäjänä on pysynyt näihin päiviin saakka samana. Kussakin kunnassa kirjastojen perustoiminnot ovat pitkälti samanlaisia suurine kirjamäärineen ja lainattavine tabletteineen, mutta kunkin kunnan erityispiirteet ovat usein nähtävissä myös kirjastoissa.

Ensimmäinen kirjasto lainasi kirjoja ”vähäistä” maksua vastaan. Tämän päivän kirjasto on sen kaikkine palveluineen kuntalaisille maksuton kirjaston sääntöjen mukaan käytettynä.

Tänä päivänä kirjastot ovat alkuperäisen toimintaperiaatteen lisäksi myös tietynlaisia tapahtuma-areenoita ja koko kunnan olohuoneita. Kirjastot tuottavat ja toteuttavat erilaisia kirjojen pariin innostavia tapahtumia. Kirjastot tekevät myös mielellään yhteistyötä tapahtumien ja tempausten järjestämisessä niin koulujen, päiväkotien, hyvinvointialueidn kuin yritysten ja yhdistystenkin kanssa. Vinkkejä sekä kirjastossa että sen ulkopuolella toteutettavaan yhteistyöhön löydät Materiaaleja kirjastotyöhön -linkin takaa.

Lasten ja nuorten lukuinnostuksen tukemiseen kirjastoilla on olemassa myös erilaisia lukudiplomeja. Lukupoluilla -hankekuntien lukudiplomit on koottu materiaalit osioon.

Lisätietoa:

Lainsäädäntö

Kysy kirjastonhoitajalta

OUTI-kirjasto