4–5-vuotiaan lapsen kielen kehitys pääpiirteittäin: 

  • ikäkausi on kielellisesti luova kausi, juttujen sepittelyä 
  • puhe ymmärrettävää, vielä voi esiintyä yksittäisiä äännevirheitä 
  • lapsi ilmaisee tunteita sanallisesti, kertoo kuvista 
  • esineiden ja asioiden väri, koko, muoto ja määrä hallinnassa- sanavarasto laajentunut 
  • lapsi osaa tuottaa omia tarinoita, loruja, kerronta lisääntyy 
  • ajan, paikan, sijainnin ilmaisut tarkentuvat, kertova puhe lisääntyy 

Palaa takaisin