1- vuotias 

  • lapsi pyrkii kontaktiin 
  • eleet ilmaisun välineenä 
  • lapsi ymmärtää yksittäisten sanojen merkityksiä 

1–2-vuotiaat 

  • ensisanat ilmaantuvat 
  • sanaston kartuttaminen yksilöllistä 
  • 2-vuotiaan ydinsanasto n.50 sanaa, sanavarasto vaihtelee n. 50–200 sanaan 
  • nimeää tuttuja esineitä, alkaa kysellä mm. mikä? kuka? 

3 – vuotias 

  • sanasto kasvanut, lapsi opettelee innokkaasti uusia sanoja, tuottaa ilmaisua, ajattelu kehittyy 
  • monisanaiset lauseet lisääntyvät, lapsi käyttää kysymyssanoja 
  • puhe ymmärrettävää, mutta voi olla vielä epäselvää 

Palaa takaisin